Tủ nấu cơm dùng được cả gas và điện là sản phẩm kết hợp cực kỳ thông minh ưu điểm của tủ nấu cơm gas và tủ nấu cơm điện. Giảm giá 10%…